Φέτος για πρώτη φορά στους αγώνες των 103χλμ και 44χλμ θα χρησιμοποιηθεί Η συσκευή θα παρέχει συνεχή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την θέση αλλά και την συνολική πορεία του αθλητή, μέσω δορυφόρου. Η χρήση της συσκευής είναι υποχρεωτική έτσι ώστε η διακοπή λειτουργίας της να συνεπάγεται ακύρωση της προσπάθειας του αθλητή. Ο αθλητής χρεώνεται την συσκευή και η μη παράδοση της μετά την λήξη του αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο, επιβαρύνει τον αθλητή με το ποσό των 100 ευρώ (πραγματικό κόστος συσκευής). Η συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον αθλητή είκοσι(20) λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα με την πίεση του κουμπιού στο πάνω μέρος της. Στην αρχή θα αναβοσβήνουν και τα τρία λαμπάκια, στη συνέχεια μόνο το πράσινο. Στο μπροστινό μέρος της συσκευής βρίσκεται το μεγαλύτερο κουμπί SOS το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ σε περίπτωση κινδύνου. Με αυτό τον τρόπο, καλείται βοήθεια και το RaceTracker υποδεικνύει την ακριβή θέση του αθλητή για πάνω από 35 ώρες. Έτσι παρέχεται και μεγάλη ασφάλεια σε όλους τους αγωνιζόμενους κατά την διάρκεια του αγώνα. Με την χρήση της εφαρμογής Racemap και τον αριθμό που βρίσκεται πάνω στη συσκευή, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας του αθλητή από κάθε ενδιαφερόμενο. Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως φορτισμένη κατά την παραλαβή των αριθμών και πρέπει να επιστραφεί στην Γραμματεία του αγώνα, στον τερματισμό. Με την συμμετοχή σας στον αγώνα αποδέχεστε αυτομάτως τους όρους χρήσης του συστήματος RaceTracker.