ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9

17.00 -21.00  Παραλαβή αριθμών Πεντοφάναρο https://maps.app.goo.gl/vxfw3DPPXJcuCBDB8

ΣΑΒΒΑΤΟ  23/9

15.30-16.30 Παραλαβή αριθμών Λιστόν https://maps.app.goo.gl/VmZ5ciDtqnbRHTo56

17:00 Εκκίνηση αγώνα 7κλμ και 14κλμ και περίπατος 7 χλμ

18:00 Εκτιμώμενος χρόνος τερματισμού πρώτου αθλητή

18:30 Απονομές – Τελετή Λήξης