ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CORFU MOUNTAIN TRAIL  2024

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 13ου  CORFU MOUNTAIN TRAIL  θα εξελιχθεί ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ25/4/2025. 17.00- 21.00

 • Εγγραφές και  παραλαβή αριθμών  ,πληρωμη   transfer για εκκινηση (3ευρω) στην πλατεία Λιστόν ιστορικό κέντρο
  Κέρκυρας https://goo.gl/maps/y5W9BzPj1tU6yu2GA

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/4/2025.

 • 05:00 Αναχώρηση λεωφορείου από πλατεία Σανροκο ( https://goo.gl/maps/UpBXjwc4bnUsWdET8 )  για τους αθλητές του ULTRA 103χλμ, με προορισμό την εκκίνηση στον Ύψο Κέρκυρα .
 • 06:00.Εκκίνηση ULTRA103χλμ από τον Ύψο .
 • 13:00-15:30 Παραλαβή αριθμών συμμετοχής  ,πληρωμη   transfer για εκκινηση (3ευρω) TRAIL 44χλμ OLIVE TREE  24χλμ και QUICK TRAIL 12χλμ χώρος τερματισμού Λιστον
 • 13:40 Αναχώρηση λεωφορείου από πλατεία Λιστόν ( https://goo.gl/maps/y5W9BzPj1tU6yu2GA )  για τους αθλητές του RAIN TRAIL 44χλμ., με προορισμό την εκκίνηση στους Ερμονες Κέρκυρας .
 • 15:00Εκκίνηση RAIN TRAIL 44χλμ ΕΡΜΟΝΕΣ
 • 16:00 Αναχώρηση λεωφορείου από πλατεία απο την πλατεία Λιστόν ( https://goo.gl/maps/y5W9BzPj1tU6yu2GA )  για τους αθλητές του OLIVE TREE  24χλμ, με προορισμό την εκκίνηση στοθς Κοινοπιαστες Κέρκυρας
 • 17:00 Εκκίνηση OLIVE TREE  24χλμ ΚΟΙΝΟΠΙΑΣΤΕΣ
 • 16:00 Εκτιμώμενος χρόνος τερματισμού του πρώτου αθλητή ULTRA 103 χλμ
 • 19:00 Εκτιμώμενος χρόνος τερματισμού του πρώτου αθλητή RAIN TRAIL 44χλμ
 • 01:00 Τελευταίος αθλητής RAIN TRAIL 44χλμ.
 • 06.00 Τελευταίος αθλητής ULTRA 103χλμ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/4/2025.

 • 08:00-08:30 Παραλαβή αριθμών συμμετοχής  QUICK TRAIL 12χλμ
 • 8:40 Αναχώρηση λεωφορείου από πλατεία Λιστόν ( https://goo.gl/maps/y5W9BzPj1tU6yu2GA )  για τους αθλητές του QUICK TRAIL 12χλμ με προορισμό την εκκίνηση Μπενιτσες
 • 09:30. Εκκίνηση QUICK TRAIL 12χλμ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ  (Agsana resolts)
 • 11:00Απονομες CORFU MOUNTAIN TRAIL και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου.