Σας ενημερώνουμε ότι ο μεγάλος χορηγός του αγώνα το ξενοδοχείο Messongi όπου και φέτος μας στηρίζει μας μειώνει τις τιμές συμμετοχών στις νέες διαδρομές των 20 και των 40 χιλιομέτρων που φέτος έχουν εκκίνηση από το χώρο του ξενοδοχείου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :
Η συμμετοχή του αγώνα των 20 χιλιομέτρων από 20€ θα είναι στο εξής 15€ και
Η συμμετοχή του αγώνα των 40 χιλιομέτρων από 30€ θα είναι στο εξής 25€

Όσοι αθλητές έχουν ήδη πληρώσει μεγαλύτερο αντίτιμο συμμετοχής θα τους επιστραφεί η διαφορά .